نگاه و بینش فرهنگی استاندار البرز قابل تحسین است

نگاه و بینش فرهنگی استاندار البرز قابل تحسین است

کرج – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: نگاه و بینش فرهنگی استاندار البرز قابل تحسین است زیرا این نگاه در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و عمرانی و از جمله به آموزش و پرورش زمینه رشد و ارتقای مجموعه تعلیم و تربیت استان را به همراه داشته است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو