رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد گفت: اگر معلم می خواهد نقش خود را درست انجام دهد باید مخاطب خود را بشناسد. " />
شناخت مخاطب شرط معلمی است

شناخت مخاطب شرط معلمی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد گفت: اگر معلم می خواهد نقش خود را درست انجام دهد باید مخاطب خود را بشناسد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو