مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد البرز گفت: طبق فرمایش امام صادق(ع) نوروز همان روزی است که خداوند از بندگان خود میثاق گرفت که بنده او باشند. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو