غبار روبی بقاء متبرکه و مساجد

غبار روبی بقاء متبرکه و مساجد

آیت الله حسینی همدانی : امروز جنگ با ما جنگ سخت نیست بلکه جنگ همه جانبه است و وظیفه ما در برابر آرایش جنگی دشمن وحدت و همبستگی است و در مقابل همچنین دشمنی باید ید واحده بود .

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو