ارتقای کیفی مدارس در سایه ی تعامل سازنده و آگاهی امکان پذیر است

ارتقای کیفی مدارس در سایه ی تعامل سازنده و آگاهی امکان پذیر است

البرز (پانا) – قاسم پوستین دوز،مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج ارتقای کیفی مدارس را در سایه ی تعامل سازنده و آگاهی پذیر دانست و وظیفه آموزش و پرورش را فراهم آوردن فرصت های برابر تعلیم و تربیت برای تمامی دانش آموزان عنوان کرد. مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج با حضور در

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو