نفس کشیدن در هوای پاک حق تمامی شهروندان است

نفس کشیدن در هوای پاک حق تمامی شهروندان است

البرز (پانا) – محسن صادقیان ، مدیر سازمان دانش آموزی البرز رویکرد سازمان در فعالیت ها و ماموریت های خود را تقویت جایگاه آموزش و پرورش و اعتلای شخصیت دانش آموزان در تمامی ابعاد بیان کرد . مدیر سازمان دانش آموزی استان البرز در جلسه شورای برنامه ریزی این سازمان که با حضور مدیر کل

رویکرد سازمان دانش آموزی البرز اعتلای شخصیت دانش آموزان در تمامی ابعاد است

رویکرد سازمان دانش آموزی البرز اعتلای شخصیت دانش آموزان در تمامی ابعاد است

البرز (پانا) – محسن صادقیان ، مدیر سازمان دانش آموزی البرز رویکرد سازمان در فعالیت ها و ماموریت های خود را تقویت جایگاه آموزش و پرورش و اعتلای شخصیت دانش آموزان در تمامی ابعاد بیان کرد . مدیر سازمان دانش آموزی استان البرز در جلسه شورای برنامه ریزی این سازمان که با حضور مدیر کل

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو