ارزش افزوده صنایع باید صرف توسعه البرز شود

ارزش افزوده صنایع باید صرف توسعه البرز شود

استاندار البرز گفت: صنایع بزرگی در البرز مستقر هستند بنابراین باید ارزش افزوده آنها به نفع آبادانی شهرها و جبران کمبودهای زیست محیطی و آلودگی هوا به واسطه تعدد تردد خودرو صرف شود.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو