به گزارش خبرگزاری برنا درالبرز، طی مراسمی با حضور مقدسی مدیرکل صدا و سیمای البرز، " عنایت احمدی" به عنوان معاون جدید خبر این مرکز معرفی شد.