به گزارش خبرگزاری برنا، خیرالله خادمیدر دیدار با استاندار البرز به بررسی وضعیت تکمیل پروژه های راه سازی البرز پرداختند.

دکتر شهبازی استاندار البرز در این دیدار ضمن تشریح اهمیت راه های البرز به دلیل مسیر تردد ۱۲ استان کشور به پایتخت، افزایش سریع جمعیت و خودرو و رشد روز افزون مهاجرت به اهمیت تسریع در ارتقا زیرساخت های راه سازی البرز تاکید کرد.

وی راه های البرز را ملی دانسته و توجه ملی را نیز در این راستا خواستار شد.

استاندار البرز مساعدت و همراهی وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار پروژه های مهم راه سازی و حمل و نقل البرز را بعنوان یک اقدام ضروری بواسطه جمعیت بزرگی که از این امکانات بهره خواهند برد، مورد درخواست قرار داد.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دغدغه های استاندار البرز در خصوص توسعه زیرساخت های راه و حمل و نقل البرز را با مساعدت جدی پاسخ خواهیم گفت، ادامه داد: همراهی لازم را برای تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام راه ها و حمل و نقل البرز خواهیم داشت.