محسن انصاری عضو هیئت رئیسه مجمع ملی جوانان کشور و نایب رئیس مجمع جوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا عنوان کرد: وزیر ورزش و جوانان در خط مقدم حمایت از جوانان و سازمان های مردم نهاد کشور است و تلاشهای ایشان در جهت هویت بخشی به جوانان در نهادهای ملی و فراملی قابل تقدیر است.

انصاری با بیان اینکه عملکرد وزیر ورزش و جوانان را باید از جامعه بزرگ ورزش و جوانان ارزیابی کرد، گفت: متاسفانه برخی در صدد کمرنگ نشان دادن عملکرد وزیر و مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند که برای ما جوانان کاملا قابل درک است و مطمئنا مجمع ملی جوانان با حمایت قاطعانه از مجموعه وزارت ورزش و جوانان در نهادهای مختلف کشوری از جمله مجلس شورای اسلامی، به همگان ثابت خواهد کرد که جوانان دارای بینش روشن و با بصیرتی هستند و مدیرانی که در کشور همواره در راستای توانمند کردن جوانان و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه های بین المللی و جهانی فعالیت می کنند و دلسوز هستند را تنها نخواهند گذاشت.

عضو هیئت رئیسه مجمع ملی جوانان کشور در پایان به در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حمایت از قشر جوان کشور گفت: افزایش وام ازدواج، افزایش اعتبارات وامهای کارآفرینی جوانان، حمایت از طرحهای استانی و ملی سازمانهای مردم نهاد جوانان، تشکیل اولین مجمع ملی جوانان کشور و حمایتهای بسیار زیاد در حوزه ورزش کشور با حداقل اعتبارات موجود دولتی از سوی وزیر ورزش و جوانان انجام گرفته است که میتواند الگوی مناسبی برای کابینه دولت دانست.